Τι είναι έξυπνη πόλη: Άξονες/χαρακτηριστικά

Έξυπνη είναι η πόλη που έχει αντιληφθεί τις πολλαπλές δυνατότητες της τεχνολογίας και τη χρησιμοποιεί προκειμένου να βελτιώσει την καθημερινότητα του πολίτη και ολόκληρου του Δήμου, μειώνοντας ταυτόχρονα το ενεργειακό του αποτύπωμα.

Έξυπνη είναι η πόλη στην οποία τα παραδοσιακά δίκτυα γίνονται πιο αποτελεσματικά με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνολογιών επικοινωνίας προς όφελος των πολιτών και της επιχειρηματικότητας. Η πόλη αυτή προχωρά στη χρήση των ICT – Information Computer Technology (ΤΠΕ – Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) για να πετύχει αποδοτικότερη χρήση πόρων και να ελαχιστοποιήσει τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Αυτό μεταφράζεται σε εξυπνότερα δίκτυα αστικών μεταφορών, αναβαθμισμένα δίκτυα υδροδότησης και εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων, πιο αποτελεσματικά συστήματα ηλεκτροφωτισμού και θέρμανσης. Επιπρόσθετα σημαίνει πιο διαδραστική διοίκηση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πολίτη, πιο ασφαλείς δημόσιους χώρους αλλά και την κάλυψη των αναγκών της τρίτης ηλικίας [1].  

Οι πρωτοβουλίες που υιοθετούνται μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στους εξής τομείς:

 • έξυπνη διαβίωση (smart living)
 • έξυπνη διακυβέρνηση (smart government)
 • έξυπνη κινητικότητα (smart mobility)
 • έξυπνη οικονομία (smart economy)
 • έξυπνο περιβάλλον (smart environment)
 • έξυπνοι πολίτες (smart people)

Στο πλαίσιο μιας ανθρωποκεντρικά δομημένης κοινωνικής πολιτικής, μέσω συμμετοχικών διαδικασιών μεταξύ πολλών εμπλεκομένων από διαφορετικές κατευθύνσεις και τομείς και με τη χρήση έξυπνων διαχειριστικών εργαλείων, επιδιώκεται η ενίσχυση των κοινωνικών και άλλων δομών και παροχών, η εξοικονόμηση χρήματος και ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος. Κύριος αποδέκτης ο πολίτης, ο οποίος συμμετέχοντας ενεργά στις έξυπνες δράσεις και κάνοντας χρήση των έξυπνων υπηρεσιών απολαμβάνει τα πολλαπλά τους οφέλη.

Η ορατή βελτίωση της ποιότητας ζωής και η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας είναι το κίνητρο ώστε ο πληθυσμός να παραμείνει στην πόλη και να μην ακολουθήσει την τάση μετανάστευσης. Παράλληλα, ο Δήμος που υιοθετεί έξυπνες πρακτικές σε κάθε έναν από τους ως άνω άξονες, μετατρέπεται σε πόλο καινοτομίας. Προσελκύει την επιχειρηματικότητα και διευκολύνει την ανάπτυξή της.

Οι διαδικασίες, οι διευκολύνσεις και οι σύγχρονες λύσεις που προσφέρει ο έξυπνος Δήμος τον καθιστούν ελκυστικό στους νέους, μαθητές και φοιτητές, την επιχειρηματικότητα, εργαζόμενους και επιχειρηματίες καθώς και κάθε πολίτη που αισθάνεται την ασφάλεια μέσω των οργανωμένων και ενισχυμένων δομών πολιτικής προστασίας, αλλά και τη διαφάνεια και την αξιοκρατία μέσω των συμμετοχικών διαδικασιών, των ίσων ευκαιριών και της αναβαθμισμένης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Στην έξυπνη πόλη δίνεται έμφαση και προτεραιότητα στα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα (ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ κλπ) και στην προσβασιμότητά τους σε υπηρεσίες και κάθε δημόσιο χώρο. Αναπτύσσεται η κοινωνική συνοχή και ο ανθρώπινος ιστός γίνεται συμπαγής αφού το σύνολο εκπαιδεύεται να λειτουργεί με βάση την αρχή της αλληλεγγύης.

Ο έξυπνος Δήμος γίνεται ανταγωνιστικός σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποκτά σύγχρονη ταυτότητα και ενισχύει το brand name του, αναδεικνύει το πολιτιστικό και ιστορικό του απόθεμα, τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, διαμορφώνοντας ένα μοναδικό τουριστικό προϊόν βασισμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής.    

Για την επιτυχία του οράματος της έξυπνης πόλης, υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:

 • Συμμετοχή (πολιτών)
 • Ποιότητα (προγραμμάτων, υπηρεσιών, κατάρτισης)
 • Αλληλεγγύη (προς τους πολίτες, προς τους κλάδους και προς τις περιοχές που υστερούν)
 • Εμπιστοσύνη (στο κράτος για το ότι μπορεί να εγγυηθεί τη λειτουργία της νέας εποχής)
 • Ισότητα (πρόσβασης στο διαδίκτυο σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, οικονομικής κατάστασης, περιοχής εγκατάστασης [2]).
 • Ανάληψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών των εφαρμογών.
Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο