Πρόγραμμα STARDUST – Holistic & Integrated Urban Model for Smart Cities

Ο Δήμος Κοζάνης συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα STARDUST – Holistic & Integrated Urban Model for Smart Cities, το πρώτο πρόγραμμα στο πεδίο των Έξυπνων Πόλεων και Κοινωνιών του Προγράμματος Horizon 2020 στο οποίο συμμετείχε ελληνική πόλη. Το STARDUST προετοιμάζει επτά (7) πόλεις για τον μετασχηματισμό τους σε φιλικές προς το περιβάλλον Έξυπνες Πόλεις, επικεντρωμένες στους πολίτες, με τη συνδρομή 29 εταίρων από οκτώ (8) χώρες. Ο Δήμος Κοζάνης συνεργάστηκε στο πλαίσιο του STARDUST, αλλά και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SCALIBUR (συλλογή και αξιοποίηση αστικών Βιοαποβλήτων) με το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CLuBE https://clube.gr, μια πλατφόρμα συνεργασίας ανάμεσα στα τρία επίπεδα της περιφερειακής οικονομίας: τον δημόσιο τομέα, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα).

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο