Έξυπνη οικονομία (smart economy)

Η Έξυπνη Οικονομία (Smart Economy) υποστηρίζει με τη συμβολή της τεχνολογίας την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Μέσω της εφαρμογής καινοτόμων λύσεων, η επιχειρηματικότητα επανεισάγεται στην αγορά διαθέτοντας συγκριτικά πλεονεκτήματα, ενώ ταυτόχρονα η πόλη προσελκύει το ενδιαφέρον επενδυτών και αποκτά την ικανότητα για διεθνή ενσωμάτωση.

Στόχος είναι η ανάπτυξη νέων μοντέλων συνεργασίας, η ελκυστικότητα και η ανταγωνιστικότητα της περιοχής, η επιτάχυνση της ανάπτυξης και η εξωστρέφεια. Η οικονομία μιας έξυπνης πόλης στη νέα εποχή,  βασίζεται στην καινοτομία.

Ενδεικτικά, δράσεις έξυπνης οικονομίας που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μια πόλη είναι η παρακολούθηση του Προϋπολογισμού, η υποστήριξη της έξυπνης επιχειρηματικότητας μέσω εργαστηρίων αλλά και με τη δημιουργία υποδομών προς διευκόλυνση της πρόσβασης στην καινοτομία.

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο