Έξυπνη διακυβέρνηση (smart government)

Η διευκόλυνση του δημότη και η καλύτερη εξυπηρέτησή του από τις υπηρεσίες του Δήμου είναι χαρακτηριστικό της έξυπνης πόλης. Για τη βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης, άμεση προτεραιότητα θα δοθεί σε προτάσεις και δράσεις και που αφορούν σε G2C & G2B [(Government2Citizen & Government2Business) (Κυβέρνηση προς Πολίτες /Κυβέρνηση προς Επιχειρήσεις)], δηλαδή πρακτικές και εφαρμογές που θα παρέχουν μέσω Διαδικτύου και ηλεκτρονικών μέσων πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Δήμου.

Πιο συγκεκριμένα τα έργα που προτείνονται στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι τα εξής:

 • Διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων σε δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς
 • Λογισμικό διαχείρισης wi-fi spot Δήμου Κοζάνης
 • Mobile εφαρμογή Δήμου Κοζάνης
 • Διαδικτυακή πλατφόρμα αναζήτησης πολεοδομικών πράξεων που εκδόθηκαν έως το 2018

4.5.1. Διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων σε δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Το Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών δέχεται ετησίως στη γραμματεία του περίπου 400-500 αιτήσεις γονέων για εγγραφή των παιδιών τους στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κοζάνης. Στο διάστημα κατάθεσης των αιτήσεων και απαραίτητων δικαιολογητικών, υπάρχει τεράστια αναμονή για τους αιτούντες, ενώ η αξιολόγηση των αιτήσεων βάσει του συστήματος μοριοδότησης γίνεται από εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί από το Αυτοτελές Γραφείο ΤΠΕ μετά το πέρας της κατάθεσης των αιτήσεων. Προτείνεται η ανάπτυξη ή προμήθεια διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων των Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών. Η διαχείριση αφορά στα παρακάτω:

 • Εγγραφή στο σύστημα:
  • Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα μπορούν να κάνουν εγγραφή στη Διαδικτυακή Πύλη της εφαρμογής και ταυτοποίηση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή να εγγραφούν στη δικτυακή πύλη μέσω taxisnet.
  • Μετά την ταυτοποίηση θα αποστέλλεται email επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί κατά την εγγραφή στο σύστημα ή στο taxisnet προκειμένου να γίνει επιβεβαίωση του email με τον αντίστοιχο σύνδεσμο που έχει σταλεί.
 • Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης
  • Συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων και επισύναψη (upload) όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως απαιτεί η σχετική αίτηση.
  • Ολοκλήρωση διαδικασίας υποβολής.
 • Αξιολόγηση αίτησης
  • Για την αποφυγή λαθών κατά την καταχώρηση θα πραγματοποιούνται αυτόματα οι απαραίτητοι έλεγχοι από την εφαρμογή. Στη συνέχεια θα γίνεται αυτόματη κατάταξη των αιτήσεων των Δημοτών σε Σταθμούς, με τη χρήση παραμετρικά οριζόμενων κριτηρίων αξιολόγησης. Με την υποβολή της αίτησης, θα υπολογίζονται αυτόματα τα μόρια της αίτησης και θα επιστρέφεται στον αιτούντα ο αριθμός της αίτησης και το σύνολο των μορίων της αίτησης τους για λόγους διαφάνειας.
 • Αυτόματη κατάταξη των αιτήσεων των δημοτών σε Σταθμούς με τη χρήση παραμετρικά οριζόμενων κριτηρίων αξιολόγησης.
 • Δυνατότητα εκτύπωσης αναφορών κατάταξης και στατιστικών αναφορών.

4.5.2. Λογισμικό Διαχείρισης wi-fispot Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο με τη λειτουργία πολλαπλών wi-fi spots σε σημεία ενδιαφέροντος στην πόλη (Πλατεία Νίκης, ΔΩΚ, Δημοτικός Κήπος, ΔΑΚ, Πάρκο Αγίου Δημητρίου) και σε αρκετά Δημοτικά και Κοινοτικά Καταστήματα του Δήμου. Προτείνεται η χρήση λογισμικού που θα παρέχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης, διαχείρισης και αναβάθμισης λογισμικού του εξοπλισμού των wi-fi spots. Συγκεκριμένα προτείνεται να περιλαμβάνονται οι παρακάτω λειτουργίες:

 • Έλεγχος καλής λειτουργίας εξοπλισμού
 • Έλεγχος πρόσβασης στο Internet, με οθόνη υποδοχής και ανακατεύθυνση που προσφέρουν δυνατότητες διαφήμισης
 • Έλεγχος ταυτότητας χρηστών και διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης όσον αφορά στο χρόνο και bandwidth ανά wi-fi spot

4.5.3. Mobile Εφαρμογή Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης διαθέτει mobile εφαρμογή e-Δημότης από το 2014 με τις παρακάτω δυνατότητες για τους χρήστες εφαρμογής:

 • Αναφορά προβλημάτων/παραπόνων ανά υπηρεσία με τη αποστολή φωτογραφίας
 • Ανακοινώσεις
 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Ιστορικό αναφορών ανά χρήστη
 • Μαζική αποστολή μηνυμάτων

Προτείνεται η ανάπτυξη νέας εφαρμογής η οποία θα διαλειτουργεί με την εφαρμογή GIS (θα χρησιμοποιεί τους ψηφιακούς γεωγραφικούς χάρτες του Δήμου), θα λειτουργεί σε iOS και σε Android, θα είναι διαθέσιμη δωρεάν και θα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

 • Δήλωση Προβλημάτων – για κάθε δήλωση προβλήματος υποβάλλονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
  • Κατηγορία
  • Περιγραφή
  • Φωτογραφία
  • Τοποθεσία

Η δήλωση των προβλημάτων θα γίνεται επιτόπου ή εφόσον δεν υπάρχει σύνδεση δικτύου, θα αποθηκεύονται και θα υποβάλλονται σε επόμενη φάση.

 • Προβολή κατάστασης για τα προβλήματα που έχουν υποβληθεί από τον χρήστη
 • Νέα – Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις
 • Δράσεις – Εκδηλώσεις
 • Πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα του Δήμου
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου
 • Επικοινωνία μέσω φόρμας επικοινωνίας & email
 • Χάρτη με σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου
 • Άμεση Επικοινωνία με τον Δήμο μέσω τηλεφώνου, sms & email
 • Εφημερεύοντα φαρμακεία
 • Θέσεις parking για ΑΜΕΑ
 • Αποστολή μαζικών και εξατομικευμένων μηνυμάτων (Push notifications)

4.5.4. Διαδικτυακή Πλατφόρμα Αναζήτησης Πολεοδομικών Πράξεων που εκδόθηκαν έως το 2018

Με την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του Πολεοδομικού Αρχείου, προτείνεται η δημιουργία Διαδικτυακής Πλατφόρμας Αναζήτησης Πολεοδομικών Πράξεων που εκδόθηκαν έως το 2018.

Το σύστημα θα πρέπει να διαλειτουργεί με το τρέχον GIS του Φορέα που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των πολεοδομικών πράξεων και να επιτρέπει σε ταυτοποιημένους μόνο χρήστες (μέσω του taxis-net) την αναζήτηση και απεικόνιση πολεοδομικών δεδομένων σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και την υποβολή αίτησης για έκδοση σχετικών εγγράφων από την αρμόδια υπηρεσία. Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα περιλαμβάνει εγχειρίδιο χρήσης και πληροφορίες εξυπηρέτησης από την αρμόδια υπηρεσία.

Δράσεις για τον άξονα ‘Εξυπνη διακυβέρνηση”

Δήμος Κοζάνης: Αφετηρία για περαιτέρω συνεργασία η συνάντηση εργασίας με τους Δήμους Μπίτολα και Κορυτσάς

Δήμος Κοζάνης: Αφετηρία για περαιτέρω συνεργασία η συνάντηση εργασίας με τους Δήμους Μπίτολα και Κορυτσάς

Αφετηρία για περαιτέρω συνεργασία αποτέλεσε η συνάντηση εργασίας των τριών Δήμων που αποτελούν τις έδρες των διασυνοριακών Περιφερειών, με θέμα την «Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», την Τρίτη 12 Απριλίου 2022. Οι δήμαρχοι Κοζάνης, Λάζαρος...

Διαγωνισμός προγραμματισμού «Κοζάνη: Έξυπνη πόλη, Παράθυρο στο Μέλλον»: Οι βραβεύσεις & το μήνυμα της προέδρου της Επιτροπής Ελλάδα 2021 Γιάννας Αγγελοπούλου

Διαγωνισμός προγραμματισμού «Κοζάνη: Έξυπνη πόλη, Παράθυρο στο Μέλλον»: Οι βραβεύσεις & το μήνυμα της προέδρου της Επιτροπής Ελλάδα 2021 Γιάννας Αγγελοπούλου

Για τις καινοτόμες προτάσεις τους βραβεύτηκαν οι μαθητές  και οι φοιτητές, που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό προγραμματισμού «Κοζάνη: Έξυπνη πόλη», σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 15 Σεπτεμβρίου, στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Ο...

Εγκατάσταση δικτύου LoRaWAN – Ο Δήμος Κοζάνης μπαίνει δυναμικά στην ψηφιακή εποχή

Εγκατάσταση δικτύου LoRaWAN – Ο Δήμος Κοζάνης μπαίνει δυναμικά στην ψηφιακή εποχή

Ο Δήμος Κοζάνης προχωρά στην υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου «Κοζάνη – Έξυπνη Πόλη». Η αρχή έγινε τον Οκτώβρη του 2019, όταν μετά από πρωτοβουλία του δημάρχου, Λάζαρου Μαλούτα, ομάδα εργασίας προχώρησε στον σχεδιασμό της «Έξυπνης Κοζάνης» του μέλλοντος. Τη βάση για...

Ξεκίνησε πιλοτικά η λειτουργία της διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικών πληρωμών “epay”

Ξεκίνησε πιλοτικά η λειτουργία της διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικών πληρωμών “epay”

Ο Δήμος Κοζάνης παρέχει σε φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τη δυνατότητα ενημέρωσης και διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών πληρωμών για τις βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δήμο, με τη χρήση Πιστωτικής/Χρεωστικής Κάρτας μέσω της Διαδικτυακής (Web-Based)...

Δήμος Κοζάνης: Πρωτοπόρα εφαρμογή για την εξυπηρέτηση κωφών και βαρήκοων ατόμων

Δήμος Κοζάνης: Πρωτοπόρα εφαρμογή για την εξυπηρέτηση κωφών και βαρήκοων ατόμων

O Δήμος Κοζάνης έχοντας ως προτεραιότητα την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες του, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προσπελασιμότητα αυτών από άτομα με αναπηρία, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Σε αυτή την κατεύθυνση, η δημοτική αρχή σε συνεργασία με την...

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο