Έξυπνη διαβίωση (smart living)

Η Έξυπνη Διαβίωση (Smart Living) δίνει έμφαση στις υπηρεσίες οι οποίες βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στην πόλη. Αξιοποιούνται οι υποδομές και δημιουργείται ανάπτυξη στους τομείς πολιτισμού, ασφάλειας, υγείας και τουρισμού. Δημιουργείται κοινωνική συνοχή με νέες προοπτικές σε εκπαιδευτικό και πολιτιστικό επίπεδο. Ο τομέας της έξυπνης διαβίωσης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μίας πόλης αποτελεί καθοριστικό τομέα της έξυπνης πόλης. Η επίτευξη των στόχων (ποιότητα ζωής και ικανοποίηση, ποσότητα και ποιότητα ελεύθερου χρόνου και ξεκούρασης) υλοποιείται μέσα από την εστίαση στους τέσσερις κύριους τομείς της έξυπνης διαβίωσης, προσαρμοσμένους στις ιδιαιτερότητες της πόλης της Κοζάνης (όχι προσεγγίσεις one-size-fits-all):

 

 1. πολιτισμός και ποιότητα ζωής
 2. ασφάλεια
 3. υγεία, πρόνοια
 4. εκπαίδευση

Τα έργα που προτείνονται στον τομέα Έξυπνη Διαβίωση είναι τα εξής:

 • Έξυπνη μέτρηση
 • Ασφάλεια
 • Κοινοτική χαρτογράφηση
 • 3d διάβαση
 • Συνεργατικοί πολίτες για τον έλεγχο της ποιότητας του αέρα
 • Ισότιμη πρόσβαση ΑΜΕΑ
 • Προσέλκυση start-up επιχειρήσεων
 • Βοήθεια στο σπίτι με χρήση ΤΠΕ
 • Crowdsourcing & Crowdfunding
 • Έξυπνος (ψηφιακός) πολιτισμός & Καλλιτεχνική έκφραση
 • Αστικός οπωρώνας
4.3.1. Έξυπνη μέτρηση (smart metering systems)

Το πρόγραμμα στοχεύει στη μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Με την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών στις δημόσιες υπηρεσίες (ή και στα νοικοκυριά) θα μπορούν να οπτικοποιούνται αναφορές (και προτάσεις) σε πραγματικό χρόνο για την κατανάλωση νερού και ηλεκτρισμού. Αυτές οι πληροφορίες συνοδεύονται από ανάλυση σχετικά με τα πρότυπα ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου/νοικοκυριού και προτείνουν λύσεις για τη μείωση του κόστους κάθε μορφής ενέργειας. Τέλος, ενισχύει την υπεύθυνη κατανάλωση, εκπαιδεύει τους καταναλωτές σχετικά με τη βέλτιστη διαχείριση της ενέργειας, ενώ επίσης προλαμβάνει και ανιχνεύει την κλοπή ρεύματος.

4.3.2.Ασφάλεια

 • Τοποθέτηση συστημάτων παρακολούθησης σε κοινόχρηστους δημόσιους χώρους όπως παιδικές χαρές, άλση και προαύλια σχολείων. Εγκατάσταση δικτύου ευφυών συστημάτων ασφαλείας με κάμερες κλειστού κυκλώματος για τον εντοπισμό παραβάσεων σε δημόσιους χώρους (τα συστήματα αυτά θα είναι σε απόλυτη συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων).
 • Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα για την αναφορά των παραβάσεων που γίνονται σε δημόσιους χώρους.
 • Δράσεις πολιτικής προστασίας έκτακτων αναγκών (ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών που θα εντοπίζουν, θα υποβοηθούν, θα προλαμβάνουν τη δράση των φορέων για τη βέλτιστη ασφάλεια των κατοίκων).

Για την ορθή εφαρμογή όλων των παραπάνω πρέπει να ληφθούν υπόψη θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας δεδομένων και ηθικής.

4.3.3.Ανάπτυξη δημόσιων εφαρμογών & κοινοτική χαρτογράφηση

 • Το ανοιχτό μοντέλο διακυβέρνησης επιδιώκει να επεκτείνει τις δυνατότητες συμμετοχής των πολιτών στη διοίκηση της πόλης. Θα αναπτυχθεί εφαρμογή με ένα σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, μέσω του οποίου οι πολίτες μπορούν να δηλώσουν σημεία στους δρόμους με προβλήματα όπως λακκούβες, ή σημεία όπου δεν υπάρχει πρόσβαση για αναπηρικά αμαξίδια.
 • Ανάπτυξη εφαρμογής για τα ακριβή δρομολόγια των λεωφορείων, τα οποία ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο.
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη λειτουργικής εφαρμογής καταγραφής και διαχείρισης αναφορών και προτάσεων βελτίωσης της πόλης για λογαριασμό του Δήμου Κοζάνης. Μέσα από τη χρήση της εφαρμογής καλλιεργείται μία αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των πολιτών και του Δήμου, ενώ αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των τοπικών περιοχών. Με απλά βήματα ο χρήστης/πολίτης με το κινητό ή διαδικτυακά έχει τη δυνατότητα να δει όλες τις αναφορές που έχουν γίνει και να ψηφίσει αυτήν που θεωρεί σημαντικότερη προς άμεση επίλυση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου. Έπειτα ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει εύκολα και γρήγορα τη δική του αναφορά: να επιλέξει την κατηγορία του προβλήματος από προκαθορισμένη λίστα (π.χ., καθαριότητα, ανακύκλωση, ηλεκτρολογικές εργασίες, οδοσήμανση, κυκλοφορία/κίνηση στους δρόμους κ.λπ.), να σημειώσει στον χάρτη το σημείο όπου έχει εντοπίσει το πρόβλημα και να ανεβάσει φωτογραφίες, εάν το επιθυμεί. Επιπλέον, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την εξέλιξη της αναφοράς του μέχρι την οριστική διευθέτησή της, καθώς ενημερώνεται από το σύστημα για κάθε αλλαγή που γίνεται στην αναφορά (π.χ., εάν βρίσκεται σε εξέλιξη, αν ολοκληρώθηκε, οπότε θεωρείται κλειστή).

4.3.4. Έξυπνη διάβαση

Η δράση αυτή έχει αναλυθεί στον άξονα προτεραιότητας Κινητικότητα – Μεταφορές.

4.3.5. Συνεργατικοί πολίτες για τον έλεγχο της ποιότητας του αέρα και προώθησης μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου.

Οι πολίτες ή/και οι δημοτικές υπηρεσίες τοποθετούν αξιόπιστη και χαμηλού κόστους συσκευή (αισθητήρες) στο μπαλκόνι και οι μετρήσεις στέλνονται μέσω του διαδικτύου στους ίδιους. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων μπορούν να συγκριθούν και με άλλες πόλεις. Σκοπός της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σχετικά με την ποιότητα του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν. Με αυτήν την πρωτοβουλία οι έξυπνες πόλεις δημιουργούν έξυπνους πολίτες. Προτείνεται, παρόμοια υλοποίηση για έλεγχο ηχορύπανσης.

4.3.6. Ισότιμη πρόσβαση ΑΜΕΑ

 • Καμπάνιες ενημέρωσης και εκπαιδευτικά προγράμματα (ΤΠΕ στην εκπαίδευση για ΑΜΕΑ)
 • Εμπλοκή των συλλόγων ΑΜΕΑ στις αποφάσεις που τους αφορούν
 • Ένταξη εξοπλισμού και εφαρμογής για τη διευκόλυνση ειδικών ομάδων στις συναλλαγές με τον Δήμο. Ο Δήμος μπορεί να εγκαταστήσει tablets σε γραφεία εξυπηρέτησης δημοτών τα οποία θα διευκολύνουν τη συνεννόηση των υπαλλήλων του Δήμου με κωφάλαλους δημότες. Η εφαρμογή myiris (https://idrimakofon.gr/), έχει δημιουργηθεί για το Ίδρυμα Κωφών. Ο χρήστης, μέσω κάμερας που διαθέτει το tablet ή το κινητό τηλέφωνο του, επικοινωνεί με μεταφραστή που βρίσκεται στο ίδρυμα κωφών και εκείνος με τη σειρά του, μεταφέρει το μήνυμα στον υπάλληλο, μέσω ακουστικού.

4.3.7. Προσέλκυση start-up επιχειρήσεων

Πόλος έλξης για ερευνητές, επενδυτές και επιχειρήσεις σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, τον Πόλο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας ΤΠΕ (παρουσιάζεται στον άξονα smart people) και άλλους εκπαιδευτικούς και παραγωγικούς φορείς. Πρωτοπόρα οικονομία βασιζόμενη στη γνώση και στην καινοτομία, προσελκύοντας επιπλέον έρευνα, ανάπτυξη και χρηματοδότηση στην καινοτομία και συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της έρευνας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Δήμος Κοζάνης να γίνει κέντρο για τις start-up επιχειρήσεις. Η ίδρυση του κέντρου (π.χ. στο εκθεσιακό κέντρο στα Κοίλα) θα στεγάσει καινοτόμες εταιρίες διασφαλίζοντας τη στήριξη τεχνολογικών κολοσσών μετασχηματίζοντας την περιοχή και μειώνοντας το brain drain (δίνοντας κίνητρο στους επιστήμονες να μείνουν στην περιοχή αλλά και προσελκύοντας ανθρώπους από άλλες πόλεις).

4.3.8. Υγεία – Βοήθεια στο σπίτι με χρήση ΤΠΕ

Εγκατάσταση συστημάτων τηλεδιάσκεψης και τηλεϋποστήριξης υπηρεσιών υγείας  με σκοπό την εξυπηρέτηση ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα που ζουν στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του δήμου αλλά και του συνόλου του πληθυσμού της περιοχής.

 1. i. Παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρικών υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας σε Δημότες

Η παρούσα δράση δίνει τη δυνατότητα στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης με την αξιοποίηση τηλεματικών – ψηφιακών εργαλείων υγείας να προσφέρουν στον πολίτη ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (πρόληψη, διάγνωση, παρακολούθηση, αποκατάσταση), οι οποίες καλύπτουν άτυπα προβλήματα και καταστάσεις υγείας, καθώς και επιλεγμένα χρόνια νοσήματα. H αξιοποίηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας και φροντίδας  με στόχο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών πρόληψης, διαχείρισης υγείας και παρακολούθησης παθήσεων χρόνιων νόσων μπορεί να υποστηριχθεί από την αυτοδιοίκηση και ειδικότερα από δήμους και περιφέρειες που έχουν αναπτυγμένη κοινωνική πολιτική με προσανατολισμό την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων.  

Η δράση καλείται να επιλύσει την μεγάλη ανάγκη των σύγχρονων κοινωνιών για αποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας και εξ αποστάσεως. Έρχεται να μειώσει το κοινωνικοοικονομικό κόστος της υγειονομικής περίθαλψης των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών, των ηλικιωμένων, των χρόνιων ασθενών ενώ παράλληλα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψής τους. Η καινοτομία στην υγεία αποτελεί ουσιαστικά επένδυση για μια σύγχρονη κοινωνία.

Για την επίτευξη του στόχου της προτεινόμενης δράσης, προτείνεται να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Διαμόρφωση νέων μοντέλων παροχής υπηρεσιών υγείας και φροντίδας με την αξιοποίηση υφιστάμενων δομών, υφιστάμενου προσωπικού της τοπικής αυτοδιοίκησης (π.χ. ΒσΣ, ΚΑΠΗ, Γυμναστήρια, Δημοτικά Ιατρεία)
 • Διασύνδεση αυτοδιοικητικών δομών (ΒσΣ, Δημοτικά Ιατρεία κ.α.) με δομές του συστήματος υγείας για παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας και ιατρικής περίθαλψης δημοτών που απειλούνται από τον αποκλεισμό και την απομόνωση λόγω οικονομικών ή άλλων προβλημάτων ή υγειονομικών κρίσεων.
 • Εφαρμογή προγραμμάτων (screening) προληπτικής ιατρικής και διενέργειας προ-συμπτωματικών ελέγχων, που συμβάλουν στην έγκαιρη διάγνωση και διατήρηση της καλής κατάστασης της υγείας
 • Συστηματική παρακολούθηση με έξυπνα εργαλεία, ομάδων ασθενών με χρόνια νοσήματα με στόχο την καλύτερη διαχείριση τους, την πρόληψη των επιπλοκών και την αποφυγή της άσκοπης νοσηλείας τους (για παράδειγμα: παρακολούθηση διαβητικών, υπερτασικών, ασθματικών ασθενών ή ασθενών με καρδιαγγειακά προβλήματα)
 • Διατήρηση του βελτιωμένου επιπέδου υγείας/φυσικής κατάστασης ειδικών ομάδων πληθυσμού (π.χ ηλικιωμένοι, αθλητές, ΑμεΑ)
 1. ii. Εγκατάσταση συστήματος τηλεπαρακολούθησης & αυτόνομης διαβίωσης

Η παρούσα δράση δίνει τη δυνατότητα στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης με την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων του Διαδικτύου των Πραγμάτων να προσφέρουν στον πολίτη υπηρεσίες τηλεπαρακολούθησης & αυτόνομης διαβίωσης.

Η λεγόμενη ενεργής γήρανση που συνοδεύεται από δράσεις που αφορούν μεταξύ άλλων την αυτόνομη διαβίωση, την υγεία και φροντίδα των ηλικιωμένων, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕ η οποία έχει αναγνωρίσει την κρισιμότητα του θέματος. Με δεδομένο την αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών φροντίδας – πρόνοιας λόγω γηράσκοντος πληθυσμού, η σύγχρονη τοπική αυτοδιοίκηση με την αξιοποίηση της συγκεκριμένης δράσης μπορεί να διαμορφώσει σύγχρονες λύσεις που ενισχύουν την αυτόνομη διαβίωση και την ενεργή γήρανση.

Η λύση περιλαμβάνει τηλεματική εφαρμογή και ειδικές συσκευές παρέχοντας πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα (όπως κοινωνικοί λειτουργοί του δήμου ή οι συγγενείς των ατόμων που φέρουν την συσκευή) ώστε να έχουν τις εξής δυνατότητες:

 • Προβολή του τελευταίου στίγματος της συσκευής
 • Οριοθέτηση χώρου ασφαλούς κίνησης του ατόμου και αυτόματη ενημέρωση της συσκευής
 • Πλήρες ιστορικό κινήσεων
 • Άμεση προβολή και διαχείριση των ειδοποιήσεων σε περιπτώσεις ανησυχητικής και αδικαιολόγητης απουσίας ή σε περιπτώσεις εκπομπής σήματος sos, πτώσης, εκτός περιοχής κτλ
 • Πρόσβαση σε στατιστικά, όπου διαφαίνονται οι κρίσιμες ειδοποιήσεις και μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα με χρήση εξειδικευμένων ειδοποιήσεων σχετικά με την αποφυγή πτώσεων, συχνότητα που κινήθηκε εκτός σπιτιού και εκτός ορίων μετακίνησης ασφαλούς περιοχής
 • Πρόσβαση σε χάρτες google maps, όπου μπορεί να προβληθεί η ιδιότητα street view για πιο εύκολη αναζήτηση του ατόμου, σε περίπτωση κρίσιμου περιστατικού
 • Επιπροσθέτως, παρέχει στοχευμένες ειδοποιήσεις μέσω sms σε περιπτώσεις απομάκρυνσης από την οριοθετημένη περιοχή που έχει οριστεί μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, ενεργοποίησης του κουμπιού ειδοποίησης (SOS button), ανίχνευση πτώσης, μέσω του αισθητήρα που διαθέτει η συσκευή.

Η λύση έχει δομηθεί έτσι ώστε να εξυπηρετεί πολλές διαφορετικές ομάδες χρηστών, γεγονός που ενισχύει την χρήση και εφαρμογή της υπηρεσίας σε ακριτικές περιοχές και απομονωμένα χωριά, όπου ζουν ηλικιωμένα άτομα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο υπεύθυνος του κέντρου ή και περισσότεροι άνθρωποι έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο σύστημα και ενημερώνονται για άμεση παρέμβαση. Επιπλέον, κατ’ απαίτηση και στα κρίσιμα περιστατικά παρέχει ειδοποιήσεις συγχρόνως και στα οικεία πρόσωπα

4.3.9. Crowdsourcing & Crowdfunding

Αυξάνει την ταχύτητα και την ευκολία συμμετοχής στην επίλυση προβλημάτων που απασχολούν πολίτες και κοινωνικές ομάδες. Ενισχύει τη συνεργασία για την επίτευξη κοινών στόχων.

4.3.10. Έξυπνος πολιτισμός και τουρισμός

Η διαχείριση του πολιτισμού και των καλλιτεχνικών δράσεων θα ενσωματώσει  δημιουργικά και αρμονικά τις τεχνολογίες αιχμής, την καινοτομία και τις έξυπνες εφαρμογές. Συγκεκριμένα, τις ηλεκτρονικές κρατήσεις, την σύγκριση τιμών διαμονής, τη σίτιση, την ηλεκτρονική πλοήγηση στις μετακινήσεις, την εύκολη πρόσβαση σε μουσεία και χώρους εκδηλώσεων, την ψηφιακή ξενάγηση με χρήση πολυμέσων σε αρχαιολογικούς τόπους και μουσεία, τις προτάσεις ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Ειδικότερα, οι νέες πρωτοβουλίες μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • Ευρεία χρήση προηγμένων τεχνολογιών, βάσεων δεδομένων, πολυμέσων, ψηφιακών χαρτών, εικονικών 3D ξεναγήσεων σε μουσεία και άλλους πολιτιστικούς χώρους, θεματικών διαδρομών και περιηγήσεων (απεικόνιση περιοχών μέσω drones με τεχνογνωσία που ήδη έχει η ΔΕΗ) και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Σε συνδυασμό με τη δωρεάν παροχή wi-fi και την καθιέρωση ηλεκτρονικού εισιτηρίου σε όλους τους χώρους πολιτισμού.
 • Δημιουργία εξειδικευμένου portal προβολής με τα σύμβολα και τους μύθους της ιστορίας και παράδοσης του τόπου, την αρχιτεκτονική κληρονομιά, το φυσικό περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα και το σύγχρονο πολιτισμό της καθημερινής ζωής, τα ήθη, τα έθιμα, τις τοπικές γιορτές, τη γαστρονομία και τα τοπικά προϊόντα.
 • Δημιουργία Ηλεκτρονικού Οδηγού, στον οποίο θα περιλαμβάνεται το σύνολο των εκδηλώσεων του σύγχρονου πολιτισμού και θα λειτουργεί ως «Οδικός Χάρτης» (θεσμικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ, εκθέσεις, τοπικές εορτές κ.α.).
 • Χρήση τεχνολογίας Digital Signage (απομακρυσμένη πληροφόρηση-ενημέρωση μέσω δικτύου οθονών). Η δράση αυτή θα χρησιμοποιηθεί και στο πλαίσιο προβολής του Δήμου.

4.3.11. Αστικός οπωρώνας

Ο Δήμος θα φυτέψει δημόσια καρποφόρα δέντρα, όπως ροδακινιές, μηλιές σε διάφορα σημεία της πόλης. Ο στόχος είναι να τοποθετηθούν σε παιδικές χαρές, αυλές εκκλησιών, πάρκα, αθλητικά κέντρα κλπ., σε μια προσπάθεια επανασύνδεσης των κατοίκων με την τοπική χλωρίδα. Ο αστικός οπωρώνας είναι ένας τρόπος σύνδεσης και αλληλεπίδρασης των πολιτών με την κοινότητά τους. Οι περισσότεροι κάτοικοι δεν έχουν τους δικούς τους κήπους και έτσι δεν έχουν και την ευκαιρία να δουν, να παρατηρήσουν πώς καλλιεργείται και μεγαλώνει ένα δέντρο μέχρι να καρποφορήσει. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά. Με τη δράση αυτή, θα έχουμε μια πόλη που δεν αποτελείται μόνο από σπίτια, χώρους εργασίας και κλασικά πάρκα. Άλλωστε οι κάτοικοι θα έχουν πάντα την ευκαιρία να βρουν δέντρα στο δρόμο από τα οποία να μπορούν να συλλέξουν δωρεάν το σνακ τους.

Δράσεις για τον άξονα “Εξυπνη διαβίωση”

Κοζάνη: Σε πιλοτική λειτουργία η «έξυπνη» ελεγχόμενη στάθμευση για άτομα με αναπηρία.

Κοζάνη: Σε πιλοτική λειτουργία η «έξυπνη» ελεγχόμενη στάθμευση για άτομα με αναπηρία.

Οι «έξυπνες» πόλεις συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην αειφορία και την καινοτομία. Ο Δήμος Κοζάνης σε συνεργασία με το University of Western Macedonia - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζει τη δημιουργία «smart» εφαρμογών, με στόχο τον μετασχηματισμό του σε...

Διαγωνισμός «Κοζάνη 2030: Κλιματικά ουδέτερη και έξυπνη πόλη»- Βραβεύτηκαν οι καινοτόμες προτάσεις μαθητών/τριών και φοιτητών/τριών

Διαγωνισμός «Κοζάνη 2030: Κλιματικά ουδέτερη και έξυπνη πόλη»- Βραβεύτηκαν οι καινοτόμες προτάσεις μαθητών/τριών και φοιτητών/τριών

Στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε η απονομή των βραβείων σε όλους όσοι διακρίθηκαν στον 3ο Μαθητικό & Φοιτητικό Διαγωνισμό Προγραμματισμού με θέμα «Κοζάνη...

Ευρωπαϊκή Αποστολή των Πόλεων: Δυναμική παρουσία της Κοζάνης στο πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο

Ευρωπαϊκή Αποστολή των Πόλεων: Δυναμική παρουσία της Κοζάνης στο πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο

Η στρατηγική, το πρόγραμμα και οι  φιλοδοξίες  των πόλεων για τη μετάβασή τους στην κλιματική ουδετερότητα, παρουσιάστηκαν στο πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Αποστολής «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις μέχρι το 2030». Το πρώτο City Mini Webinar...

EU Mission 2030 – Η Κοζάνη κλιματικά ουδέτερη έως το 2030

EU Mission 2030 – Η Κοζάνη κλιματικά ουδέτερη έως το 2030

Η αποστολή “EU Mission 2030” περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εξατομικευμένες συμβουλές, δράσεις καινοτομίας και πιλοτικά έργα με απώτερο στόχο την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030. Οι δράσεις έρευνας και καινοτομίας αφορούν την καθαρή κινητικότητα, την ενεργειακή...

EYES HEARTS HANDS Urban Revolution: Συμμετοχή του Δήμου Κοζάνης στο Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus έπειτα από την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

EYES HEARTS HANDS Urban Revolution: Συμμετοχή του Δήμου Κοζάνης στο Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus έπειτα από την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τον πράσινο μετασχηματισμό του αναμένεται να επιταχύνει ο Δήμος Κοζάνης, έπειτα από την επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένταξη του έργου «EHHUR- EYES HEARTS HANDS Urban Revolution» στο Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος. Έπειτα από την...

Η Κοζάνη στις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις της Ευρώπης έως το 2030

Η Κοζάνη στις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις της Ευρώπης έως το 2030

Η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τις 100 πόλεις της ΕΕ που θα συμμετάσχουν στην αποστολή της ΕΕ για 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030, την αποκαλούμενη αποστολή «πόλεις». Οι 100 πόλεις προέρχονται και από τα 27 κράτη μέλη, ενώ 12 επιπλέον πόλεις...

Δήμος Κοζάνης: Αφετηρία για περαιτέρω συνεργασία η συνάντηση εργασίας με τους Δήμους Μπίτολα και Κορυτσάς

Δήμος Κοζάνης: Αφετηρία για περαιτέρω συνεργασία η συνάντηση εργασίας με τους Δήμους Μπίτολα και Κορυτσάς

Αφετηρία για περαιτέρω συνεργασία αποτέλεσε η συνάντηση εργασίας των τριών Δήμων που αποτελούν τις έδρες των διασυνοριακών Περιφερειών, με θέμα την «Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», την Τρίτη 12 Απριλίου 2022. Οι δήμαρχοι Κοζάνης, Λάζαρος...

Δήμος Κοζάνης : Διεξαγωγή έρευνας στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Δήμος Κοζάνης : Διεξαγωγή έρευνας στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Ο Δήμος Κοζάνης εναρμονιζόμενος με τις εθνικές επιταγές για την προώθηση των "καθαρών" μορφών μετακίνησης, εκπονεί το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για την περιοχή αρμοδιότητάς του. Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου σχεδίου, η ομάδα έργου του Δήμου έχει...

Ήρθαν τα «έξυπνα» παγκάκια και οι ηλιακοί φορτιστές

Ήρθαν τα «έξυπνα» παγκάκια και οι ηλιακοί φορτιστές

Δύο ηλιακά παγκάκια–αυτόνομους σταθμούς φόρτισης κινητών συσκευών και έναν ηλιακό στύλο-αυτόνομο σταθμό φόρτισης κινητών συσκευών, τύπου ομπρέλας, τοποθέτησε και ενεργοποίησε  ο Δήμος Κοζάνης, στο χώρο της κεντρικής πλατείας και στον πεζόδρομο της οδού Ειρήνης. Η εν...

Με αισθητήρες πλήρωσης και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο οι “έξυπνοι” κάδοι του Δήμου Κοζάνης

Με αισθητήρες πλήρωσης και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο οι “έξυπνοι” κάδοι του Δήμου Κοζάνης

Ολοκληρώθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση δέκα οκτώ (18) συστημάτων - υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω το πρόγραμμα εναλλακτικού συστήματος συλλογής απορριμμάτων (οικιακών & ανακυκλώσιμων) στον Δήμο Κοζάνης, ώστε να καλυφθούν...

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο